“ผักออแกนิค” คือ “ผักอินทรีย์” เป็นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผักที่มาจากกระบวนการปลูกที่ไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆ ในการปลูกและการเพาะเลี้ยงในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืช สารบำรุงพืช ปุ๋ย หรือการใช้ฮอร์โมนในแหล่งปลูกซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้วว่าอยู่ห่างไกลจากแหล่ง ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนทางเคมี เช่น โรงงานหรือแม้แต่พื้นที่ทางการเกษตรอื่นที่มีการใช้สารเคมีต่างๆ ดังนั้นผักออแกนิคจึงเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติ ปลูกในดินตามธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติและเมล็ดที่ไม่มีการตกแต่งพันธุกรรม จึงเรียกได้ว่าผักออแกนิคเป็นอาหารจากธรรมชาติ 100%

ผักออแกนิคภายใต้แบรนด์ “Organic + by KC Fresh (ออแกนิคพลัส บาย เค.ซี. เฟรช)” มาจากแหล่งปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคไปอีกขั้น ด้วยการผลิตในโรงคัดบรรจุที่ผ่านมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้ผักออแกนิคของเราปลอดภัยจากสารพิษ และยังปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปะปนมาจากกระบวนการปลูกในฟาร์มผักออแกนิคภายใต้แบรนด์ “Organic + by KC Fresh” จึงเป็นผักที่สด สะอาด ปลอดภัย อย่างแท้จริง