ฟาร์มดอนตาล อ.ดอนตาล จ.สุพรรณบุรี
คอนแทรค ฟาร์ม
ฟาร์มดอนตาล อ.ดอนตาล จ.สุพรรณบุรี

ฟาร์มดอนตาล  อ.ดอนตาล จ.สุพรรณบุรี

เริ่มต้นจากการเป็นฟาร์มทดลองปลูกผักปลอดภัยของ บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด ที่มีการนำระบบโรงเรือนจากประเทศจอร์แดนมาใช้ควบคู่ไปกับการนำระบบการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานอย่าง EUREPGAP มาปรับใช้ โดยปลูกผักใบเป็นหลัก อาทิ ผักฉ่อย, มินิบ็อคฉ่อย, ร็อกเก็ต, กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค, กรีนปัตตาเวีย, เรดปัตตาเวีย, ตะไคร้, กะเพรา, โหระพา, คะน้า, คะน้าฮ่องกง ฯลฯ ในช่วงแรกผลผลิตส่วนใหญ่จะนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในเมนูพร้อมปรุง Ready to Cook เพื่อการส่งออก ปัจจุบันจะนำมาบรรจุถุงจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก

นอกจากนี้ฟาร์มดอนตาลยังเป็นฟาร์มต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ในการทำระบบด้านความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นระบบ GAP, ThaiGAP, GLOBALG.A.P, LEAF Marque ให้กับฟาร์มอื่นๆ รวมถึงเกษตรกรในเครือข่ายได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาผลผลิตให้ได้ตามข้อกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ปัจจุบันผลผลิตบางชนิดจากฟาร์มดอนตาล เช่น โหระพา, กะเพรา, คะน้า, กวางตุ้ง ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรการ EL (Establishment list) หรือมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดที่จะส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป

คอนแทรค ฟาร์ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า ฟาร์มดอนตูม

กลุ่มเกษตรกร อ.ดอนตูม เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบ้าน ภายใต้ชื่อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โดยจะทำการเกษตรในลักษณะการลงแขก ตั้งแต่การลงแปลงปลูกไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทำงานภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงและสม่ำเสมอ ซึ่งผลผลิตที่ได้มีการขอรับรองตามมาตรฐาน GAP และ ThaiGAP นอกจากนี้ยังมีโรงคัดบรรจุผักที่ผ่านการรับรองระบบ GHP และ HACCP อยู่ในพื้นที่ฟาร์มทำให้สามารถจัดการผลผลิตจากฟาร์มได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยคงไว้ซึ่งความสดให้ยาวนานขึ้น

นอกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม จะเป็นคอนแทรค ฟาร์มที่ปลูกผักบุ้งรายใหญ่ให้กับ บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด แล้ว ยังมีผลผลิตชนิดอื่นๆ ที่ส่งเข้าสู่โรงงานของบริษัทอีกด้วย เช่น หน่อไม้ฝรั่ง, กุยช่าย, ผักชีฝรั่ง