ด้วยประสบการณ์ทางด้านการขายและการตลาดที่มีมากว่า 20 ปี ในช่วงที่บริหารงานคาร์โกของสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ทำให้ คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสินค้าส่งออกหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าด้านการเกษตร ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ จึงได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรด้วยตัวเองคู่ไปกับการขอคำแนะนำจากเพื่อนชาวอังกฤษ ซึ่งทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในนามบริษัท Saturnalia UK จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 ได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจนี้อย่างเต็มตัวในตำแหน่งประธานกรรมการ  ‘บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด’ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด’

บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกผักผลไม้สดไปยังประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย ความสด และความสะอาดของสินค้า จึงนำระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารเข้ามาใช้กับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สดภายใต้แบรนด์ เค.ซี.เฟรช (KC Fresh) นั้น สด สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนทั้งทางชีวภาพ กายภาพ และเคมี

ปัจจุบัน คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมไปกับการเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรของภาคเอกชนในตำแหน่งประธาน “สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย หรือ สถาบัน ThaiGAP” สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหอการค้าไทย วาระปี พ.ศ. 2560-2561

พ.ศ. 2543-2545
พ.ศ. 2546-2549
พ.ศ. 2550-2552
พ.ศ. 2553-2561
พ​.ศ. 2562-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2543-2545
 • ปีแห่งการเริ่มต้นธุรกิจส่งออกผักอย่างเต็มตัว ในชื่อ บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้ส่งออกผักผลไม้บรรจุสดภายใต้แบรนด์ KC Fresh
 • นำระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ หรือ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control points) ซึ่งเป็นข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO เข้ามาใช้ควบคุมระบบการผลิตภายในโรงงาน โดยระบบนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจว่า สินค้าทุกประเภทของแบรนด์ KC Fresh ล้วนปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
 • พัฒนาระบบภายในฟาร์มด้วยการนำมาตรฐาน EUREPGAP ซึ่งกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรปเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคในยุโรปได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่ได้มาจากผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เป็นข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการเพาะปลูก และคัดสรรคุณภาพผลผลิตจากฟาร์มของเกษตรกรคู่ค้าสู่โรงงาน จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนี้ยังสร้างระบบไอทีขึ้นมาเพื่อรองรับการเก็บฐานข้อมูลผลผลิตที่จะทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงแหล่งเพาะปลูกได้จนสำเร็จ
 • สินค้าจากแบรนด์ KC Fresh เริ่มมีวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของประเทศไทย โดย 2 แห่งแรกคือ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาเก็ตและโกลเด้น เพลส
พ.ศ. 2546-2549
 • ผลผลิตจากฟาร์มดอนตูม ซึ่งเป็นคอนแทรค ฟาร์ม (Contract Farm) ของบริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐาน EUREPGAP ส่งผลให้สินค้าผักส่งออกของแบรนด์ KC Fresh ได้รับการยอมรับในประเทศอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
 • ก่อตั้งฟาร์มดอนตาล ฟาร์มผักของบริษัทขึ้นที่ อ.ดอนตาล จ.สุพรรณบุรี โดยนำระบบการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนจากประเทศจอร์แดนมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการฟาร์มและคุณภาพผลผลิตตามข้อกำหนดของมาตรฐาน EUREPGAP จนฟาร์มดอนตาลผ่านการรับรองมาตรฐานในปี พ.ศ.  2548
 • ก้าวสู่อีกขั้นของการรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุ ด้วยการเริ่มศึกษาและวางแผนที่จะนำระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรหรือ BRC (The British Retail Consortium) มาใช้ภายในโรงงาน โดยจะเน้นทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสินค้าทุกชิ้นที่ผ่านระบบการผลิตจากโรงงานของบริษัทสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้  
 • คิดค้นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (Ready to Cook) ที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในประเทศอังกฤษ โดยได้มีการพัฒนาฟิล์มสำหรับปิดผนึกบนถาดผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงนี้ร่วมกับ บริษัท Amcor ประเทศอังกฤษ เพื่อเอื้อต่อการรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ให้ยาวนานขึ้นก่อนจะถึงมือผู้บริโภค
 • ปี พ.ศ. 2547 โรงคัดบรรจุของบริษัทผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน BRC Food สินค้าพร้อมปรุง (Ready to Cook) จึงได้เริ่มออกจำหน่ายในประเทศอังกฤษ และขยายตลาดมายังประเทศฝั่งยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์, สวิสเซอร์แลนด์ และเยอรมัน
 • เดินหน้าพัฒนาสินค้าขึ้นอีกหนึ่งประเภทคือ ผลไม้สดพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคผลไม้สดที่มีมากกว่ารสชาติและความปลอดภัยของผู้บริโภคฝั่งยุโรป เพราะนอกจากความสดที่ได้รับแล้ว ยังแฝงไปด้วยศิลปะการเตรียมผลไม้ทุกชิ้นให้สวยสดพร้อมรับประทานด้วยฝีมือประณีตโดยคนไทย
 • บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันทดลองและพัฒนาถุงบรรจุผักสด เพื่อจุดประสงค์ในการยืดอายุผักให้ยาวนานขึ้น โดยการพัฒนาดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ชื่อ บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (ถุงหายใจได้) และได้ใช้งานจริงจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2550-2552
 • กระแสตอบรับในสินค้าประเภทพร้อมปรุง (Ready to Cook) และพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ขยายวงกว้างขึ้นไม่เพียงแต่ในประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในประเทศรัสเซีย
 • ขยายตลาดสินค้าประเภทผลไม้พร้อมรับประทาน (Ready to Eat) มายังผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสั้นๆ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ มังคุดพร้อมรับประทาน
 • มาตรฐาน EUREPGAP ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น GLOBALG.A.P เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของระบบในหลายประเทศทั่วโลก โดยหลังการประกาศเปลี่ยนชื่อ ประเทศต่างๆ ได้มีการสร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการฟาร์มของตัวเองขึ้นมา โดยการเทียบเคียงกับข้อกำหนดของมาตรฐาน GLOBALG.A.P และแปลเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ
 • บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนคือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำมาตรฐาน GLOBALG.A.P มาแปลเป็นภาษาไทยและเทียบเคียงข้อกำหนดต่างๆ จนได้มาเป็นระบบ ThaiGAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ง่ายขึ้น
พ.ศ. 2553-2561
 • สหภาพยุโรป (EU) ออกมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงทั้งในด้านสารเคมีตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และแมลงศัตรูพืชในผลผลิต ที่มาจากประเทศโลกที่สามซึ่งส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปตาม Regulation (EC) No 669/2009 ทางบริษัทจึงได้ลดการส่งออกสินค้า ลงหลายประเภท อาทิเช่น กะเพรา โหระพา คะน้า พริก ฯลฯ เนื่องจากการที่ต้องมีการกักสินค้าไว้เป็นเวลานานขึ้นในระหว่างที่รอผลการ สุ่มตรวจทำให้กระทบต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
 • ตัวเลขทางการตลาดของสินค้าพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับอย่างดีในประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะส้มโอพร้อมรับประทานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
 • ปรับแผนการทำธุรกิจ โดยการขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสินค้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ จำหน่าย ในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, เลมอนฟาร์ม, โกลเด้น เพลซ, ตั้งฮั่วเส็ง, ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
 • มีการนำหลักการของ SMETA (The Sedex Members Ethical Trade Audit) มาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร เช่น ในด้านการ บริหารแรงงานและความปลอดภัยจะต้องสอดคล้องตามกฎหมายแรงงานไทยและมาตรฐาน ETI Base Code (Ethical Trading Initiative) หรือจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ตามหลักสิทธิมนุษยชน อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริษัท กำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด ในปี พ.ศ. 2558 และยังคงเดินหน้า พัฒนาสินค้าประเภทผักผลไม้สด โดยยึดมั่นในระบบการผลิตที่ปลอดภัยและรักษามาตรฐานการส่งออก เพื่อที่จะสามารถจัดหาสินค้าที่มี คุณภาพและความปลอดภัยสู่มือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
พ​.ศ. 2562-ปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2562 BRC issue 8 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก British Retail Consortium (BRC) มาเป็น Brand Reputation through Compliance Global Standard (BRCGS) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นอีกขั้น โดยทำการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดการและควบคุมป้องกันให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คือปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ อันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางเคมี รวมถึงสารกัมมันตรังสีและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ซึ่งครอบคลุมอันตรายทั้งที่ปนเปื้อนโดยเจตนาและไม่เจตนา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและความปลอดภัยต่อการบริโภค รวมถึงช่วยให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์

 • บริษัท เค.ซี. เฟรช จำกัด ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าประเภทผักผลไม้สด โดยยึดมั่นในระบบการผลิตที่ปลอดภัยและรักษามาตรฐานการส่งออก เพื่อที่จะสามารถจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสู่มือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มทางเลือกในการบริโภคผักให้กับผู้รักสุขภาพอีกหนึ่งช่องทางกับผักออแกนิค ภายใต้แบรนด์

 • “Organic + by KC Fresh (ออแกนิคพลัส บาย เค.ซี.เฟรช)” ผักออแกนิคที่ปลูกในระบบซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ในโรงคัดบรรจุที่ผ่านมาตรฐานเดียวกัน จึงปลอดภัยจากสารพิษและเชื้อจุลินทรีย์จนมั่นใจว่า เป็นผักออแกนิคที่สด สะอาดและปลอดภัยอย่างแท้จริง