เพราะหัวใจสำคัญของสินค้าประเภทผักและผลไม้คือ ‘ความสดใหม่’ บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ จึงได้นำระบบความปลอดภัย ทางด้านอาหารเข้ามาใช้กับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

ตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดทุกชนิดภายใต้แบรนด์ ‘เค.ซี.เฟรช (KC Fresh)’ สด สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนทั้งทางชีวภาพ กายภาพ และเคมีอย่างแท้จริง