แบรนด์ ‘เค.ซี.เฟรช (KC Fresh)’ มีสินค้าผักและผลไม้สดที่ผ่านการล้างทำความสะอาด คัดเลือกคุณภาพ ตัดแต่งและบรรจุเรียบร้อยพร้อมให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสินค้า ดังนี้

กลุ่มสินค้าประเภทเดียว

โดยจำหน่ายใน 2 รูปแบบ คือ สินค้าแบบขายส่ง (Wholesale Packs) และสินค้าแบบขายปลีก (Retail Packs) ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อผักหรือผลไม้ตามความต้องการ ซึ่งผ่านการล้างทำความสะอาด และการคัดเลือกคุณภาพแล้ว บรรจุตามรูปแบบของบริษัทหรือตามที่ลูกค้ากำหนด ทั้งในแบรด์ ‘เค.ซี.เฟรช (KC Fresh)’ และแบรนด์ลูกค้า พร้อมสำหรับจำหน่ายต่อหรือนำไปปรุงอาหารได้มากมายหลายหลายเมนู

กลุ่มสินค้าพร้อมปรุง (Ready to Cook)

เป็นผักสดนานาชนิดที่ผ่านการล้าง คัด ตัดแต่ง และจัดสรรเป็นเมนูต่างๆ พร้อมปรุงได้ทันทีที่ถึงครัวของคุณ

กลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน (Ready to Eat)

มีทั้งผักและผลไม้สดที่ผ่านการล้าง คัด ตัดแต่งด้วยกระบวนการผลิตที่ระมัดระวังเรื่องความสะอาดและการปนเปื้อนขั้นสูงสุดพร้อมสำหรับบริโภคได้ทันที